Uszczelnienia, połączenia elastyczne i elektrody

Uszczelnienia elementów hydraulicznych

Bezawaryjna praca oraz przede wszystkim niezawodność każdej instalacji hydraulicznej to wynik pracy wielu, również tych najmniejszych elementów układu. Szczelność tego układu to bezwzględnie najważniejszy element pracy urządzenia. Dlatego jeśli w pewnym momencie dojdzie do rozszczelnienia, całe urządzenie przestaje działać, co w konsekwencji może doprowadzić do całkowitego uszkodzenia całej maszyny.
Właśnie po to, aby zapewnić prawidłową pracę węzłów dynamicznych, stosuje się do ich uszczelnienia tzw. uszczelnienie dławnicy. Najważniejszymi cechami tego uszczelnienia są głównie odporność oraz wytrzymałość. Jest to o tyle istotne, że środowiskiem w którym wykorzystywane jest uszczelnienie dławnicy jest zazwyczaj środowisko o wyjątkowo ciężkich warunkach. Przez wzgląd na oddziaływanie pochodzące z ciągłych zmian które zachodzą na powierzchni łożyska.
Mając na uwadze wyjątkowe niebezpieczeństwo wynikające z wycieku z dławnicy i ewentualnych szkód z tym związanych m.in. dla środowiska naturalnego, praca uszczelnienia dławnicowego musi być stuprocentowo pewne, na co zapewne ma wpływ wykonywanie ich z materiału masywnego i odpornego na uszkodzenia.

Rodzaje połączeń elastycznych

Połączenia elastyczne to inaczej połączenia ruchome. Połączenia takie zazwyczaj wykonuje się z plecionych, płaskich taśm. Plecionka miedziana wytwarzana jest najczęściej z cienkich, pojedynczych drutów o przekroju 0,1 – 0,2 mm. Druty te mogą być , ale nie muszą, ocynkowane. Połączenie zakończone są z obu stron tulejami stykowymi bez szwu, wprasowanymi pod wysokim ciśnieniem.
Końcowym etapem produkcji plecionki miedzianej jest produkt szczelny oraz solidny, służący jako powierzchnia przyłączeniowa. Taśmy prądowe z plecionki miedzianej stosuje się głównie jako elastyczne połączenia stosowane w motoryzacji oraz w przemyśle energetycznym.

Materiały stosowane do produkcji elektrod 2.0855

Jednym z najczęściej stosowanych materiałów przeznaczonych do wyrobu elektrod jest miedź niklowo – krzemowa CW111C. Jest to wyjątkowy materiał, charakteryzujący się bardzo wysoką wytrzymałością, przede wszystkim w niskich temperaturach. Inna niezwykle istotną zaletą miedzi niklowo – krzemowej jest jej odporność korozyjna oraz odporność na ścieranie.
Materiał na elektrody 20855 w postaci miedzi, stosowany jest na narzędzia wiertnicze, korpusy zaworów hydraulicznych, części zaworów kulowych oraz pomp oraz jako uszczelniania mechaniczne.
Innym materiałem stosowanym w produkcji elektrod 2.0855 jest Wirbalit D (CuNi2,5SiCr). Jest to wyjątkowo wysoko wytrzymały, utwardzany materiał przeznaczony na elektrody o wyjątkowo wysokiej temperaturze mięknienia oraz zwiększonej przewodności elektrycznej. Alternatywą dla Wirbalitu B jest Wirbalit D (CuNi2,5SiCr). Jest on stosowany w elementach przewodzących prąd w procesach zgrzewania oporowego, garbowego oraz doczołowego, a także jako materiał na tłoki podczas odlewania ciśnieniowego aluminium.

Może Ci się również spodoba